17. Меморијал Саве Шумановића

Обележавање 17. Меморијала Саве Шумановића настављено промоцијом научне монографије.

Циклус Шидијанке (Купачице) је представљен је у целини на последњој самосталној изложби Саве Шумановића у Београду, 1939. године, на којој је уметник приказао 410 дела. Следећи пут изложен је 1997. године у Галерији слика „Сава Шумановић“ у Шиду. То је уједно било прво самостално сагледавање овог, до тада неоправдано занемареног циклуса у опусу Саве Шумановића. Од прве самосталне и озбиљне научне анализе прошле су две деценије, те у години 17. Меморијала Саве Шумановића Галерија поново организује изложбу Шидијанке, и промовише научну монографију Сава Шумановић, Шидијанке – велика синтеза и откровење нове стварности аутора др Лидије Мереник. Др Лидија Мереник овај монументални циклус позиционира у европске оквире, истовремено га дефинишући као велику синтезу по више основа, пре свега синтезу две омиљене теме Саве Шумановића, акта и пејзажа и синтезе реализма и елемената класике.

Рецензенти монографије су Љубица Миљковић, музејски саветник и др Симона Чупић. Објављивање монографије представља значајан допринос у сагледавању стваралаштва Саве Шумановића.