Инфо панел
:   Home  /  Јавне набавке

ЈН мале вредности-Набавка и уградња алармног система, система за мерење влаге и температуре у простору, стабилног система дојаве пожара и система видео надзора

јун 2020 Наставак текста →

Измена плана јавних набавки за 2020. годину

јун 2020 Наставак текста →

Јавна набавка мале вредности-Електрична енергија

мар 2020 Наставак текста →

Јавнa набавкa мале вредности – Услуге ангажовања лица

феб 2020 Наставак текста →

Јавна набавка мале вредности – Набавка репродукција на платну, папиру ПК паспарту и магнета са мотивима слика Саве Шумановића

феб 2020 Наставак текста →

План јавних набавки за 2020. годину

феб 2020 Наставак текста →

Јавна набавка мале вредности-Набавка репродукција на папиру са мотивима слика Саве Шумановића

дец 2019 Наставак текста →

Јавна набавка мале вредности – Израда мултимедијалног решења за презентацију слике Шидска црква

нов 2019 Наставак текста →

Јавна набавка мале вредности – Набавка Гасног уља екстра лако – ЕВРО ЕЛ

сеп 2019 Наставак текста →

Јавна набавка мале вредности-Електро радови

сеп 2019 Наставак текста →