Јавне набавке

Јавнa набавкa мале вредности – Набавка Гасног уља екстра лако – ЕВРО ЕЛ

Преузмите: Конкурсна документација-Набавка гасног уља Позив за подношење понуде Датум постављања: 25.9.2018. године   Преузмите одлуку о додели уговора: Одлука о додели уговора Датум постављања: 8.10.2018. године   Преузмите обавештење о закљученом уговору: Обавештење о закљученом уговору Датум постављања: 25.10.2018.…

Јавна набавка мале вредности-Замена столарије

Преузмите: Конкурсна документација-Замена столарије Позив за подношење понуде Датум постављања: 12.07.2018. године   Преузмите Одлуку о додели уговора: Одлука о додели уговора Датум постављања: 25.07.2018. године   Преузмите обавештење о закљученом уговору: Обавештење о закљученом уговору Датум постављања: 31.07.2018. године

Јавна набавка мале вредности-Електрична енергија

Преузмите: Конкурсна документација- Електрична енергија Позив за подношење понуде Датум постављања: 08.03.2018. године Измене 12.03.2018. године: Обавештење о измени конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације Одлука 20.03.2018. године: Одлука…

Јавна набавка мале вредности – Набавка репродукција

Преузмите: Конкурсна документација-Набавка репродукција 2018. Позив за подношење понуде Датум постављања: 05.03.2018. године   Преузмите Одлуку о додели уговора: Одлука о додели уговора Датум постављања: 15.03.2018. године   Преузмите Обавештење о закљученом уговору 22.03.2018. године: Обавештење о закљученом уговору  …

Јавнa набавкa мале вредности – Услуге ангажовања лица

Преузмите: Конкурсна документација – Услуге ангажовања лица Позив за подношење понуде Датум постављања: 12.02.2018. године Преузмите одлуку о додели уговора: Одлука о додели уговора Датум постављања: 23.02.2018. године