Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности – Израда пројектне документације за реконструкцију, адаптацију и доградњу галерије слика

Преузмите следеће документе: Konkursna dokumentacija Poziv za podnosenje ponude Датум постављања: 16.04.2016.   Преузмите одлуку о додели уговора: Odluka – Izrada projektne dokumentacije Датум постављања: 5.5.2016.

Јавна набавка мале вредности-Електрична енергија

Преузмите: Конкурсна документација – Електрична енергија Позив за подношење понуде Датум постављања: 07.03.2016.   Преузмите одлуку о додели уговора: Одлука о додели уговора – Електрична енергија Датум постављања: 17.03.2016.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка репродукција и магнета

Преузмите: Конкурсна документација – Набавка репродукција и магнета Позив за подношење понуде Датум постављања: 03.03.2016.   Преузмите одлуку о додели уговора: Одлука о додели уговора – Набавка репродукција и магнета Датум постављања: 15.03.2016.

Јавна набавка-Рецензија, лектурa и коректура текста, регистар имена, превод текста, дизајн и припрема за штампу према пројекту Монографија ,,Шидске купачице“

Преузмите: Конкурсна документација Монографија ,,Шидске купачице“ Датум постављања: 15.12.2015.   Преузмите одлуку о додели уговора: Одлука о додели уговора – Монографија „Шидске купачице“ Датум постављања: 28.12.2015.      

Јавна набавка – Текуће поправке и одржавање везног ходника

Преузмите: Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – набавка – Текуће поправке и одржавање везног ходника Датум постављања: 16.11.2015.   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН РАДОВА – МОЛЕРСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ Преузмите: Одлука о додели уговора за ЈН…

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – добра – Набавка магнета са мотивима слика Саве Шумановића

Преузмите: Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – добра – Набавка магнета са мотивима слика Саве Шумановића Датум постављања: 22.10.2015.   Преузмите одлуку о обустави поступка: Одлука о обустави поступка Датум постављања: 3.11.2015.

Јавна набавка – Писање ауторског текста за Монографију: ,,Шидске купачице“

Преузмите: Конкурсна документација за јавну набавку – Писање ауторског текста за Монографију: ,,Шидске купачице“ Датум постављања: 1.10.2015.   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Писање ауторског текста за Монографију: ,,Шидске купачице“ – 12о година од рођења Саве…

Јавнa набавкa мале вредности – Набавка Гасног уља екстра лако – ЕВРО ЕЛ

Преузмите: Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – Набавка Гасног уља екстра лако – ЕВРО ЕЛ Позив за подношење понуде Датум постављања: 30.09.2015. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН УСЛУГА – НАБАВКА ЛОЖ УЉА Преузмите: Одлука о додели уговора…