Дечији ликови у сликарству Саве Шумановића

У многобројним текстовима о делу Саве Шумановића серија слика са дечијим ликовима је недовољно заокупљала пажњу ликовних истраживача.

За издавача: Весна Буројевић, директор
Лектор и коректор: Јелица Недић
Припрема за штампу: Татјана Божић