Јавна набавка мале вредности – Израда мултимедијалног решења за презентацију слике Шидска црква