ЈН мале вредности-Набавка и уградња алармног система, система за мерење влаге и температуре у простору, стабилног система дојаве пожара и система видео надзора