Каталог Галерије слика Сава Шумановић

Галерија слика „Сава Шумановић“ основана је 1952.године на темељу даровног уговора којим је Персида Шумановић сликарева мајка, поклонила граду Шиду легат од 417 слика свог покојног сина Саве.

За уредника: Весна Буројевић
Аутор текста: Весна Буројевић
Рецензија: Весна Марицки Остојић
Лектор: Љиљана Лукић