Класично, модерно, визионарско у стваралаштву Саве Шумановића

Рад за циљ има стварање новог прилога за интерпретацију и разумевање серија Шумановићевих женских актова (купачица), који настају у Шиду, током и крајем тридесетих година ХХ века...

За издавача: Весна Буројевић, директор
Лектор и коректор: Јелица Недић
Припрема за штампу: Татјана Божић