Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – услуга – урамљивање слика