Конкурсна документација за јавну набавку радова

Конкурсна документација за јавну набавку радова –  Конзерваторско – рестаураторски радови на Спомен кући Саве Шумановића у Шиду, ул. Саве Шумановића бр.10 – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН ОП 01/2013

Преузимање – Konkursna-dokumentacija-za-javnu-nabavku-radova-Galerija verzija 2.doc