Конкурсна документација за јавну набавку – Tекуће поправке и одржавање везног ходника