Инфо панел
:   Home  /  Хронологија  /  Крај шумарка (Купачице)

Крај шумарка (Купачице)

Композиција „Крај шумарка“ припада оним радовима који представљају усамљену појаву у опусу Саве Шумановића. Не припада ниједном од циклуса, а ипак се с лакоћом препознаје стил уметника. Композиција на којој се, поред воде, башкари пет женских фигура, припада групи највећих формата 250 х 190 цм. Насликао је 1935. године, када је окончао рад на тему акта, према скицама из Париза. Након неколико десетина појединачних актова, у ентеријеру, одлучио је да по први пут у Шиду наслика композицију са више актова у природи. Разлог настанка наговестио је сам уметник: „Мучила ме је одавно жеља да начиним за себе самога такав циклус где се исте фигуре понављају, јер сам видео, да су сликари често баш тиме добијали јединство стила (Реноар, Марес), а крај тога тај плави модел, који ми је у Шиду позирао (боље него модели које сам имао у Паризу), био је једини, који сам имао за тих 10 година (црнке су по цртежима, донетим из Париза).“ Договор са „плавим моделом“ уследио је тек након завшетка ове слике, те се уметник послужио онима који су му били доступни, „црнкама из Париза“.

Међу моделима које је одабрао за композицију, лако се препознају ликови Парижанки са претходних слика. Поред ликова и позе су веома блиске онима са слика које су нам познате. Фигура горе лево сигурно је у директној вези са јединим актом у природи насликаним у Шиду. Фигура девојке која је у води веома одговара слици насталој касније, 1940. године. Уз сазнање да се управо те године вратио сликању по скицама које је донео из Париза, могуће, да је тек тада одлучио да је наслика у уљу. Лик девојке горе десно препознаје се на неколико слика у галерији.

Интересантан је и интригантан одабир акта коме је доделио централно место у композицији. Поновио је позу са слике „Лежећи женски акт“ (Јутро), за коју му је 1929. године у Паризу позирала Кики, Краљица Монпарнаса, тих година најпознатији париски модел. На првој слици из 1929. године, насликао је Кики сензуалну и опуштену, обавијену треперавим црвенкастим светлом. Овај пут положио је у природу, и стављајући је на црвену простирку из њему знаних разлога, нагласио у односу на друге фигуре. Од свих девојака, само Кики носи накит.

Као доказ да композиција „Крај шумарка“ не припада грандиозном циклусу „Шидијанке“ може се сматрати списак дела у каталогу изложбе у Београду 1939. године, у ком је уметник познат по наглашеним смислу за ред и организацију, разврставши слике према формату, композицију „Крај шумарка“ навео је под бројем 1. Следи је осам композиција циклуса „Шидијанке“.

Касније се уметник није стварао сличне композиције. Појавила се Ема, плави модел, отпочео је нови циклус.

Композиција „Крај шумарка“, дефинитивно не припада циклусу Шидијанке, али га наговештава, својим концептом који доноси нешто монументално, подсећањем на алегорије из доба ренесансе као и белим античким драперијама.