Писма из Шида

Марија Демшар, прогнаница из Словеније, провела је ратне године у кући Персиде и Саве Шумановића. У Шид је дошла септембра 1941. и у њему остала до краја рата, до августа 1945.
Марија Демшар

За издавача: Весна Буројевић, директор
Лектор и коректор: Јелица Недић
Припрема за штампу: Татјана Божић