Портрет девојчице у белој хаљини

Из циклуса Дечијих ликова, који у галерији у Шиду броји 26 слика, издваја се слика Плава девојчица. Њену изузетну вредност уочио је Миодраг Б. Протић и уврстио је међу дела одабрана за прву ретроспективну изложбу, 1984. године. „Одједном пуна духовна и формална синтеза, префињена скромност у знаку привидне наивности иза које стоји најдубље сликарско искуство“.

Поводом изложбе слика је опремљена новим рамом и најчешће је излагана у сталној поставци галерије у Шиду. Вероватно је то разлог што се неколико девојчица препознало на овој слици. Све оне су биле плаве, лепе, румених образа, а на основу сачуваних фотографија тешко је утврдити која од њих би могла бити девојчица са слике заведене под инвентарским бројем 37.

Плава девојчица се од осталих слика из циклуса Дечији ликови издваја тамном позадином која још више сугерише уочену „префињеност и скромност“. У обиљу знакова који карактеришу серијал Дечјих ликова, издваја се наивистички приступ у самом поступку, који је без сумње намеран. Дечија наивност је једна драга особина која краси само децу и још понеког срећника. Повлачењем паралеле између сликарског поступка и саме дечије природе, сликар је на себи својствен начин то додатно истакао. Једноставност, коју М. Б. Протић објашњава „најдубљим сликарском искуством“ наглашена је одабиром линеаризма, као стилског израза и сасвим сигурно намерна, а не последица незнања или случајности. Полазна инспирација уметника био је дечији лик у психолошком смислу, конкретно, универзалност дечијег лика. Веома је важно нагласити да је уметник истовремено успео остварити изузетну сличности модела са коначним делом, што свим сликама даје особине портрета.

У оквиру 14. Меморијала Саве Шумановића, галерија је 2008. године реализовала изложбу „Дечији ликови – 1939.“ Изложбу је пратио каталог са анализом настанка циклуса и сећањима модела који су позирали уметнику.