Последња деценија

Каталог Последња деценија штампан је поводом изложбе Последња деценија која је организована у оквиру 15 Меморијала Саве Шумановића, октобра 2011. године.

Издавач: Галерија слика „Сава Шумановић“ Шид
За издавача: Радован Сремац в д директора
Аутор текста: Весна Буројевић
Аутори изложбе: Љубица Јукић, Весна Буројевић
Рецензија: Др Јасна Јованов