Повод за посету Галерији

Весна Буројевић, Шумановићево дело још ближе посетиоцу, Сремске новине 5.2.2014., 28