РАСКОШНЕ КРОШЊЕ

Једна од подтема Шумановићевих пејзажа јесте бура која се скупила у раскошне крошње и одатле ври. „Фасцинација крошњама, пребогатим зеленилом, нијансама жутозелених, плавозелених, окера, крошњи у цвату (…), отежалих грана под снегом, јесењих крошњи. Да би изразио сав визуелни набој крошње, Сава Шумановић је користио шпахтлу, да обезбеди што више наноса бојене пасте, да створи фактуру која се усуђује да конкурише реалности.“ (Гвозденовић, Жана „ Шидски пејзаж“, 2018, 17)

Сава Шумановић Предео из Срема, 1934, уље на платну, ГССШ

Image