Сава Шумановић 120 година од рођења

Галерија слика „Сава Шумановић“ обележава 120 година од рођења сликара Саве Шумановића, у петак 22. јануара 2016. године у 18.00 сати отварањем нове сталне поставке. Као и већина музејских установа и Галерија има потребе за повећањем изложбеног простора. Већи део уметничког фонда налази се у депоу. Дискретним променама у изложбеном простору Галерија је успела да повећа изложбене површине и тиме омогући промену досадашње хронолошке концепције поставке. У новом простору у сталној поставци је могуће представити у засебним просторним целинама одвојене тематске приче. Централно место заузима сегментСкице и слике, затим Поглед у атељеСликарева улица… што пружа бројне могућности презентације као и боље сагледавање стваралаштва Саве Шумановића. Уобичајена пракса Галерије да слике на којима је извршен рестаураторско конзерваторски третман буду изложене, настављена је и у овој поставци.

Интервенцијама у простору поред могућности одвојених тематских прича, добијено је и значајно повећање изложбеног простора, те је у новој сталној поставци изложено 116 дела.

Поставка започиње делима насталим у Паризу 1929. године, даље прати рад уметника од почетака у Шиду, све до последње слике коју је завршио два дана пред хапшење.

Потрудили смо се да у поставци буду изложена сва најзначајнија дела по мишљењу ликовних критичари али и публике.

На посебно атрактиван начин приказан је циклус Шидијанке (Купачице) који попут античког фриза „тече“ целом дужином (31 m) изложбеног простора.

Аутор поставке је Весна Буројевић.