Сава Шумановић и Црнке из Париза

Публикација Сава Шумановић и Црнке из Париза штампана је поводом изложбе одржане у Галерији слика „Сава Шумановић” у Шиду, новембра 2020. године

Проф. др Дијана Метлић
Академија уметности
Универзитет у Новом Саду