Сава Шумановић – лично, породично, национално

Сава Шумановић је најзначајнији српски сликар прве половине XX века и свакако један од најзначајнијих српских сликара уопште

За издавача: Радован Сремац, директор
Аутор изложбе и каталога: Радован Сремац
Лектор: Душан Лукић
Дизајн: Далибор Огризовић